2 Ιουλίου 2020

Ακολουθεί η συνέντευξη της προέδρου της Ρευμαζήν κ. Κατερίνας Κουτσογιάννη με θέμα τον ρόλο των ασθενών στις κλινικές μελέτες. Παρακαλώ πατήστε στην εικόνα για να μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

Συνέντευξη Κατερίνας Κουτσογιάννη με θέμα τον ρόλο των ασθενών στις κλινικές μελέτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε για να επικοινωνήσετε με τη ΡευΜΑζήν και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ