Θεσσαλονίκη, 29/06/2018

Επιστολή στην ΕΣΔΥ με θέμα την αποδοχή της πρόσκλησης της ΕΣΔΥ για συμμετοχή της ΡευΜΑζήν στην Επιστημονική Συνάντηση με τίτλο «Η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Εμπόδια, Προκλήσεις και Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων».

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε για να επικοινωνήσετε με τη ΡευΜΑζην και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ