Θεσσαλονίκη, 19/06/2018

Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας με θέμα τη γνωστοποίηση της απεσταλμένης επιστολής στον ΕΟΦ σχετικά με τη συνταγογράφηση των πρωτότυπων βιολογικών παραγόντων και των βιοομοειδών φαρμακευτικών προϊόντων με την εμπορική τους ονομασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε για να επικοινωνήσετε με τη ΡευΜΑζην και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ