Θεσσαλονίκη, 19/06/2018

Επιστολή στο ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) με θέμα την αλλαγή των προϋποθέσεων για την ένταξη των παιδιών με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) στο ποσοστό 5% της εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ κ,α.) άνευ εξετάσεων και τη συμπερίληψη του Οικογενούς Μεσογειακού Πυρετού (ΟΜΠ) στον κατάλογο των σοβαρών νοσημάτων που εξασφαλίζουν την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιλέξτε για να επικοινωνήσετε με τη ΡευΜΑζην και τους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ